Soteuudistuksen pullonkaulat

Soteuudistuksen valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sujuu hyvin ja aikataulussa. Siitä huolehtivat alan ammattilaiset.

Soteen liittyy kuittenkin monia ongelmia, jotka jäävät ratkaisua vaille, vaikka valmistelu olisi kuinka hyvää. Uudistuksen rahoitus on vielä täysin auki. Kunnilta siirtyy puolet verotuloista hyvinvointialueille, mutta valtion lopullinen rajoitus selviää vastaa monimutkaisten laskelmien jälkeen kesäkuussa 2022. Ei ole ihme, että hallituspuolueet valmistelevat ikään kuin savuverhon suojassa maakuntaveroa. Julkisuudessa asia kiistetään.

Aluevaltuusto ei päätä maakuntaverosta, se kuuluu eduskunnalle. Hyvinvointialueen valtuuston tulee ottaa kuitenkin selkeästi ilmoitettava oma kantansa. Maakuntavero tulisi nostamaan verotusta; se on selvä asia ja laskelmilla todistettu.

Uudistuksen tulee hillitä kustannusten nousua. Kustannukset tulevat kuitenkin roimasti kasvamaan. Hallitus on ilmoittanut, ettei veroaste nouse. Kustannukset tulevat kuitenkin lisääntymään, joten valtion on varauduttava merkittäviin lisäpanostuksiin. Perusrahoituksen lisäksi hyvinvointialueet voivat saada lisärajoitusta, jos palvelujen tuottaminen vaarantuu.

Uudistuksen tulee turvata ammattimaisen työvoiman saanti. Terveydenhuoltoa koettele jo nyt työvoimapula. Mistä saadaan lisää työvoimaa? Työvoimapula tulee koettelemaan soteuudistuksen rakenteita.

On varmistettava, että henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen nostetaan yhdeksi avaintehtävistä, kuten myös hyvä johtaminen. Mutta riittävätkö nämä lupaukset henkilökunnalle? Vaikka henkilökunnan vaatimukset palkankorotuksista, sysätään työmarkkinaosapuolille, joudutaan asiaan palaamaan. Henkilökunnan motivaatiosta on kysymys.

Hallitusmuodon mukaan julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Sote-uudistus ei tule käytännössä onnistumaan ilman yksityisen ja kolmannen sektorin mukaantuloa.

Uskon, että ainakin Etelä-Pohjanmaalla tämä oivalletaan. Siitä on aluevaltuustossa pidettävä huolta. Palvelusetelin myöntäminen on sekin tärkeätä.

Hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusta lunastaminen tulee nostattamaan tunteita. Nyt jo tiedetään, että peruskorjaustarve on suuri. Seinäjoen kaupunki on jo ilmoittanut olevansa valmis myymään osuutensa Y-Talosta, 49 prosenttia osakkeista, sairaanhoitopiirille.

Kokoomus vastusti soteuudistusta. Varat olisi haluttu hoidon parantamiseen, ei organisaation muuttamiseen. Sipilän hallituksen malli olisi ollut parempi.

Kun sotea koskeva lakipaketti on hyväksytty ja rakenteita ravisteleva sote on tulossa, kokoomus kokee vastuunsa ohjata terveellä maalaisjärjellä uudistus oikeille raiteille. Kaiken lähtökohtana tulee olla hyvän hoidon varmistaminen.

Ilmari Ylä-Autio (kok.)

aluevaaliehdokas

Seinäjoki

    Jaa artikkeli