Yleisöltä

Suomi on luopumassa peruskoulun tekniikan opetuksesta

Tekniikan alojen osaajapula on suuri haaste Suomelle nyt ja tulevaisuudessa. Yritysten ja kansantaloutemme tulevaisuus riippuvat siitä, kuinka hyvin nuoret innostuvat tekniikan alojen opinnoista, niin ammatillisesta koulutuksesta kuin korkea-asteesta.

Innostuksen luominen on aloitettava jo peruskoulussa, koska oppilaat tekevät sen jälkeen jatko-opintovalintojaan. Teknisen perusosaamisen kehittämisestä vastaa erityisesti tekninen työ, joka liittyy liki kaikkiin tekniikan aloihin (metalli-, puu-, kone- ja sähkötekniikka, automaatio, robotiikka, tietokoneavusteiset työstö- ja valmistusmenetelmät, tekninen suunnittelu jne.).

Tekninen työ on vuodesta 1998 lähtien osa käsityöoppiainetta yhdessä tekstiilityön kanssa. Nykyisen opetussuunnitelman (2016) myötä ne ovat aiempaa kiinteämmin sidoksissa toisiinsa. Tämä on epäonnistunut ratkaisu, sillä se ei tutkitusti motivoi oppilaita. Iso ongelma on myös teknisen työn opettajankoulutuksen lakkauttaminen, minkä takia Suomi on käytännössä luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa.

Teknisen työn pohjalle on luotava itsenäinen tekninen työ ja teknologia (TTT) -oppiaine. Tarveperusteista yhteistyötä kannattaa jatkossakin tehdä. TTT:n on oltava kaikille yhteinen oppiaine. Vaihtoehtoisuus tekstiilityön kanssa johtaisi tasa-arvo-ongelmaan: perinteisten rooliodotusten takia moni tyttö voisi jättää valitsematta teknologista sivistystä kehittävän TTT:n, vaikka tekniikan aloilla tarvitaan myös naisten osaamista. TTT:n avulla voidaan myös ehkäistä niiden oppilaiden syrjäytymistä, joiden vahvuudet ovat erityisesti käytännön opiskelussa.

Keskeistä on myös käynnistää TTT-opettajankoulutus, joka sisältää teknisen työn sisältöjen lisäksi perusosaamisen luonnontieteistä ja ns. insinööritaidoista (engineering).

Teknisessä työssä voidaan nostaa esiin tekniikan ja luma-aineiden linkkejä – tämä on osa TTT:n ideaa. Esimerkiksi cnc-tekniikassa sovelletaan isoa osaa geometrian sisällöistä; metallitekniikassa voidaan nostaa esiin hitsaustapahtuman kemialliset reaktiot; poran, sorvin tms. kierrosnopeuden valinta liittyy ympyrän geometriaan, jne.

Luma-aineiden sisältöjen soveltaminen tekniikassa voi lisätä motivaatiota myös luma-aineiden opiskeluun, kun oppilas huomaa, että teoria-aineista on hyötyä käytännössäkin.

TTT-oppiaineen perustaminen ei vaadi välttämättä lisätunteja perusopetukseen: tarvittavia lisätunteja on mahdollista osoittaa esimerkiksi valinnaisaineresurssista tai siirtämällä yläkouluun tunteja alakoulun käsityötunneista. TTT:n perustaminen on siis kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan vaikuttaa useisiin ongelmiin.

Janne Liias

toiminnanjohtaja

Puuteollisuus ry

TTT-ohjausryhmän puolesta

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

Mainos (sisältö jatkuu alla)

Mainos päättyy

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje