Yleisöltä

Suomi vaikuttaa aktiivisesti liikenneasioihin EU:ssa

Jaa artikkeli

Kaskisten ja Pietarsaaren satamien toimitusjohtajat osoittivat pettymystään (I-P 26.4.) Euroopan laajuista liikenneverkkoja (TEN-T) koskevan asetuksen valmisteluun. On syytä täydentää tietoja.

Sekä minä että ministeriöni olemme vaikuttaneet aktiivisesti TEN-T-asetusehdotuksen valmisteluun. Vaikuttaminen alkoi jo alkuvuodesta 2021, jolloin komissio ryhtyi valmistelemaan ehdotusta. Parhaillaan asetusehdotusta käsitellään viikoittain EU:n neuvoston työryhmässä ja Euroopan parlamentissa. Virkakuntamme osallistuu kaikkiin neuvoston kokouksiin ja edistää eduskunnan hyväksymää Suomen kantaa.

Neuvostossa asiasta neuvotellaan kaikkien 27 jäsenvaltion kanssa ja Euroopan parlamentissa yli 700 mepin sekä eri poliittisten ryhmien kesken. Olemme jo keskustelleet keskeisten meppien kanssa. Vaikuttamista on tehty myös kansainvälisissä tapaamisissa niin ministeri- kuin virkatasolla.

Vaikka vaikutamme aktiivisesti, tosiasia on, että TEN-T-asetuksen muuttaminen enää tässä vaiheessa on vaikeaa. Suomi on asetusehdotuksessa saanut neljä uutta satamaa (Tornio, Inkoo, Joensuu ja Lappeenranta) TEN-T-verkolle. Myös maaliikenteen ydinverkkokäytäviin ja liikenteen solmukohtiin on saatu tärkeitä lisäyksiä.

Valtioneuvosto pitää keskeisenä, että Suomen nykyiset TEN-T:n kattavaan verkkoon sisältyvät satamat säilyttävät asemansa. Tälle Euroopan laajuiselle liikenneverkolle ehdotetut satamat on määritelty yhteisten kriteereiden perusteella. On Suomellekin tärkeää, että kriteerit ovat selkeät ja läpinäkyvät.

Kaskisten ja Pietarsaaren satamat ovat asetusehdotuksessa tippuneet kattavalta satamaverkolta, koska niiden liikennemäärät ovat huomattavasti alhaisemmat kuin mitä kriteerit edellyttävät. Ehdotuksen mukaan satamaverkkoa muutetaan, kun liikennemäärät muuttuvat. Jos liikenne kasvaisi tarvittavaan määrään myös Kaskisissa ja Pietarsaaressa, ne nousisivat takaisin kattavalle verkolle. Pyrimme tässäkin tilanteessa aktiivisesti puolustamaan molempia satamia muun muassa esittämällä muutoksia yhteisiin kriteereihin.

Sataman sijainti kattavalla verkolla vaikuttaa sen mahdollisuuksiin hakea EU-rahoitusta sataman investoinneille. Siihen asti, kun asetus tulee voimaan – arvatenkin vuoden 2023 aikana - Kaskisten ja Pietarsaaren satamat ovat kattavalla verkolla ja EU-rahoituksessa tukikelpoisia.

TEN-T-verkkoon kuuluvan sataman on täytettävä TEN-T-asetuksen ja muun EU-lainsäädännön jatkuvasti lisääntyvät vaatimukset. Sen sijaan asema TEN-T-verkolla ei vaikuta siihen, miten satamiin johtaviin teihin, ratoihin ja meriväyliin kansallisesti investoidaan. TEN-T-asetusluonnos edellyttää ainoastaan, että vuoteen 2050 mennessä TEN-T-satamiin johtaa sekä maantie että rautatie. Kansallisia investointeja ohjaa juuri hyväksytty valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Liikenne- ja viestintäministeriö tarkastelee koko Suomen liikennejärjestelmän tarpeita kokonaisuutena. Satamat ovat aivan avainasemassa Suomen vienti- ja tuontikuljetusten osalta, ja niiden liikenneyhteyksiä kehitetään riippumatta siitä, onko ne piirretty eurooppalaiseen karttaan vai ei.

Timo Harakka (sd.)

liikenne- ja viestintäministeri

Kommentoi

Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

    Jaa artikkeli

    Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

    Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

    Tilaa uutiskirje