Tärkeitä investointeja Vaskiluodosta Vassoriin

Kansanedustaja Joakim Strand (r.)
Kansanedustaja Joakim Strand (r.)

Viime viikkojen aikana moni seutumme ja Suomen näkökulmasta tärkeä asia on saatu maaliin.

EPV Energian, Vaasan Sähkön ja Wärtsilän yhteiselle Vaskiluotoon tulevalle 35 miljoonan euron H-Flex-E -pilottilaitokselle myönnettiin jopa 14 miljoonan euron suora työ- ja elinkeinoministeriön tuki. Kyseessä on globaalisti merkittävä hanke, jossa yhdistetään uusiutuvan vedyn tuotanto ja varastointi sekä vedyn käyttö moottorivoimalaitoksessa ja jossa kokonaisuus integroidaan osaksi joustosähkömarkkinaa.

Vaasan seudun kova työ ja erinomainen yhteistyö kantoi jälleen hedelmää. Pohjanmaa erottuu Suomessa erityisesti vahvalla yksityisten yritysten tutkimuspanoksella. Yritysten edelläkävijyys ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ovat luoneet uniikin ilmapiirin, joka houkuttelee investointeja. Uusia avauksia yhteistyön syventämisestä sekä innovaatioita kansainvälisille markkinoille syntyy jatkuvasti.

Wärtsilän puhdasta meriliikennettä koskeva kokonaisuus on myös yksi kolmesta tuoreesta Business Finlandin valitsemasta 20 miljoonalla eurolla tuettavasta veturiyrityshankkeesta.

Veturihankerahoitusta on mahdollista saada Wärtsilän ekosysteemin kumppaniyrityksille jopa 50 miljoonan euron edestä.

On selvää, että nämä päätökset osaltaan luovat tulevaisuutta ajatellen pohjan jopa tuhansille uusille korkean osaamisen ja jalostusarvon työpaikoille Suomeen yleisesti ja vaalipiirissämme erityisesti.

Parlamentaarisen TKI-työryhmän puolesta saimme loppuraporttimme valmiiksi juuri ennen joulua. Itse olen toiminut eduskuntaryhmämme edustajana tässä kollega Matias Mäkysen vetämässä ryhmässä.

Saimme aikaiseksi historiallisen sitoumuksen T&K rahoituksen nostamisesta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ensisijainen malli olisi säätää T&K-rahoituslaki sekä laatia pitkäjänteisempi parlamentaarinen suunnitelma T&K-politiikasta.

Raporttimme on saanut erittäin myönteisen vastaanoton niin elinkeinoelämän kuin akateemisen maailman piireissä. Itse arvostan valtavasti Teknologiateollisuuden 57 jäsenyrityksen antamaa sitoumusta nostaa omaa tutkimus- ja kehitysrahoitustaan yhteisesti jopa 200 miljoonalla eurolla vuodessa vastineena työryhmän raportin toteuttamiselle. Alueemme kärkiyrityksiä on mukana tässäkin.

Suomella ja suomalaisella osaamisella on uniikki mahdollisuus johtaa maailmanlaajuista ilmastonmuutoksen torjuntaa panostamalla entistä enemmän energia- ja ympäristöteknologian systeemitason tutkimus-, kehitys-, innovaatio- sekä liiketoimintaosaamiseen.

Tarvitsemme uusia malleja, joilla yksityisiä ja julkisia pääomia voidaan yhdistää uusien innovaatioiden ja niiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Yksi tällainen tarvittava toimija on Vaasan seudulla kehitetty Energia Sampo, johon on lähtenyt mukaan useita seudun yrityksiä.

On tärkeää toimia nopeasti, koska muuten kansainväliset konsernit löytävät muualta maailmasta kiinnostavia toimipaikkoja, joissa julkinen sektori on aktiivinen ja ekosysteemien arvo täysimääräisesti ymmärretään hyödyntää.

Huomattavasti pienempiä, mutta silti tärkeitä panostuksia pääsimme tekemään osana eduskunnan niin sanottuja joulurahoja.

Monen tärkeän hankkeen joukosta nostan itse erityisesti esille Vassorintien saamat 420 000 euroa. Kyseinen tie on ehkä surkeimmassa kunnossa kaikista Vaasan energiaklusterin lähiöistä.

On ollut ilo konkreettisesti auttaa naapuri Mustasaarta niin Sepänkylän uimahallin rahoittamisessa liikuntaneuvoston kautta kuin nyt eduskunnassa Vassorintien muodossa.

Vuodesta 2022 tulee erittäin mielenkiintoinen. Pohjalaismaakunnilla on äärimmäisen paljon hienoja asioita ns. putkessa. Hyvää uutta vuotta meille kaikille!

Joakim Strand

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

    Jaa artikkeli