Tuuli on ehtymätön luonnonvara

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on kaksi päätavoitetta. Pyritään eroon tuontiriippuvuudesta siirtymällä omaan ja uusiutuvaan energiaan. Samalla kuitenkin niin, että ilmastoa lämmittävät päästöt vähenevät. Tuulienergia täyttää nämä molemmat vaatimukset.

Tuuli on ilmaista ja puhdasta. Ei käsittely- ja kuljetuskustannuksia. Kohdatessaan tuulivoimalan lavat tuuli pyörittää sen generaattoria jättäen jälkeensä vain sähköä.

Ainoa huono puoli on se, että tuulen uusiutumisnopeus vaihtelee.

Kun jatkossa ruvetaan vielä lataamaan puhtaalla tuulisähköllä sähköautojen akut, niin pakoputkista nyt tulevat ilmastoa lämmittävät kaasupäästöt ja terveydelle haitalliset saastepäästöt niistä loppuvat. Samalla myös melutaso asuinalueilla laskee, kun polttomoottoreista lähtevä melu vähenee.

Tuulienergian muuttaminen sähköenergiaksi ja tuominen maanpinnalle edellyttää, että generaattori ja sitä pyörittävät lavat nostetaan korkeuteen, jossa tuulisuus on melkein kuin merellä.

Rakentamista yleensäkin säännellään ja valvotaan tarkasti.

Yksi rakentamisluvan saannin edellytys on tehdä valtioneuvoston asetuksen mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Tuulivoimaloitten osalta siinä otetaan huomioon ympäristössä oleskelevat ihmiset ja eläimet viitasammakoista ja lepakoista alkaen. Lisäksi uhanalaiset kasvit, arkeologiset arvot ja pohjavedet sekä ihmisten oleskelua ajatellen melu, välkyntä ja muuten näkymä.

Valtioneuvosto on asettanut tuulivoimaloista asutuille alueille kantautuvalle melulle alemmat rajat kuin muista lähteistä, kuten liikenteestä tulevalle melulle.

Vielä alempi raja-arvo on sykkivälle melulle, jollaista lapojen aikaansaama ääni on. Samaa luokkaa, mihin parhaat astianpesukoneet yltävät.

Äänen leviäminen riippuu maastosta, joten kilometrirajoja ei ole määrätty. YVA-selvitykseen kuuluu osana melumallinnus, josta selviää, missä sallitun melun raja maastossa kulkee. Melumallinnuksessa otetaan tietysti huomioon melulähteen korkeus maanpinnasta.

Ilmastotavoitteeseen pääsemiseksi pitää tuulivoimaloita rakentaa moninkertainen määrä lisää. Maankäytön osalta se ei ole ongelma, sillä Suomi on harvaan asuttu maa.

Lisäksi nyt suunnitellaan Suomessakin voimaloitten rakentamista merelle.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

    Jaa artikkeli