Tuulivoimaloille tulee vaatia ympäristölupa

Melkoista piittaamattomuutta osoittaa Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunnan päätös olla vaatimatta minimietäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille.

Jutussa (IP 15.12.) mainittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tekemän kyselyn mukaan 2,5 kilometrin säteellä tuulivoimaloista asuvista oireili 15 prosenttia. Vielä 20 kilometrinkin säteellä oireilevia oli 5 prosenttia. Kaikista oireilevista kolmanneksen oireet olivat vakavia. Moni oireileva ei jaksanut vastata kyselyyn.

VTT:n tekemien melumittausten mukaan Ilmajoen Santavuoren voimaloiden yöaikainen melu ylittää asumisterveysasetuksen mukaisen suurimman sallitun kokonaisäänitason.

Nukkumiseen käytettävissä tiloissa voimaloiden melu saa olla korkeintaan 25 dB, VTT:n mittauksessa keskiarvo oli 37 dB, vaihteluvälin ollessa 18–55 dB.

Mittausten perusteella Santavuoren tuulivoimaloiden pitäisi olla 4,5–6 kilometrin päässä asutuksesta, jotta asumisterveysasetuksen yöaikaiset rajat eivät ylity.

Ilmajoen kunnassa on sittemmin määrätty turvaetäisyydeksi 3 kilometriä, Evijärvellä 4 km.

Siinä vinkkiä Seinäjoelle, Kuortaneelle, Soinille, Kurikalle ja muille kunnille. Santavuoren voimalat ovat myös matalampia ja pienitehoisempia kuin nyt suunniteltavat.

Tarvittava suojaetäisyys määritellään ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella melumallinnuksella. Etäisyyden katsotaan olevan riittävä, kun laskennallinen melutaso lähialueen asuntojen ulkopuolella jää alle 40 dB:n. Mittauksilla on nähty, että 40 dB:n suojavyöhyke ulottuukin paljon pidemmälle kuin melumallinnusten mukaan pitäisi. Santavuorella laskennallinen ulkomelutaso osoittautui mittauksessa sisämelun tasoksi. Melumallinnusohjeistuksessa on siis jotain vikaa.

Asukkaiden terveyden suojaamiseksi voimalat on rakennettava riittävän kauas asutuksesta ja suunniteltaville ja jo toiminnassa oleville teollisen kokoluokan tuulivoimaloille tulee vaatia ympäristöluvat, myös Seinäjoella.

Leena Kurikka

Seinäjoki

    Jaa artikkeli