Yleisöltä

Vaasan metsäsuunnitelma lähtökohdiltaan pielessä

Jaa artikkeli

Vaasan kaupunki aikoo tuoda tehometsätalouden avohakkuineen ja taimikoineen näkyvästi kaupunkilaisten silmien eteen kaikkialla Vaasassa. Näin käy, mikäli nähtävillä oleva metsäsuunnitelma 2020–2030 toteutuu. Suunnitelman tärkein päämäärä on lisätä tuntuvasti hakkuita. Samalla heikennetään väistämättä kaupunkilaisten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta.

Kaupungin metsäpäällikkö Timo Jousmäki puolustaa tutuin argumentein suunnitelmaansa (I-P 23.6.). Jousmäki yrittää vedota tunteisiimme, ettei lapsilla ja lapsenlapsillamme ole puuta ilman, että tuotamme taimikoita ja nuoria metsiä tehometsätalouden keinoin. Yhtä hyvin voidaan kysyä, minkälaisessa ympäristössä toivomme tulevien sukupolvien saavan varttua. Käsillä ovat globaalit kriisit ilmastonmuutoksen ja luontokadon muodossa. Miksei kotikaupunkimme tee kaikkea voitavansa niiden torjumiseksi?

Jousmäen mukaan kaupungin metsissä ei kohta ole nuoria puita ollenkaan. Tämä ei kertakaikkiaan pidä paikkansa. Metsäsuunnitelman mukaan metsistä peräti 30 % on aukkoja, taimikkoja tai nuoria kasvatusmetsiä. Myös eri-ikäisrakenteisiksi luokitelluista metsistä, joita on 7 %, löytyy runsaasti nuorta puustoa. Maltillisilla hakkuilla voidaan jatkossakin ylläpitää nuorten puiden määrää metsissä. Kun metsien kiertoikää pyritään virkistysmetsissä pidentämään, tavoitteeksi ei kannata ottaa suunnitelmaluonnoksen tapaan talousmetsien ikärakennesuosituksia.

Katsomme tarpeelliseksi myös korjata jutun antama mielikuva siitä, että Vaasan metsistä olisi suojeltu jopa 20 %. Suunnitelmaluonnoksessa 14 % metsistä on luokiteltu ”suojelualueeksi” (S). Näistä vain pieni osa (noin 2 % kaupungin metsistä) on perustettuja luonnonsuojelualueita. Loput ovat yleiskaavojen SL-, luo- ja VR-varauksia, metsälain mukaisia elinympäristöjä ja muita pienalaisia kohteita, kuten rantametsiä.

Valtion suojelualueet Öjen ja Risö eivät ole kaupungin metsiä eikä niiden esittely tässä yhteydessä ole asiallista. Jos puhutaan suojeluprosenteista, pitää luonnollisesti huomioida myös kaikki yksityismetsät, joista vain pieni osuus on suojeltu. Todellisuudessa Vaasan alueen metsistä on lakisääteisesti suojeltu noin 5 %, mikä on vähän yli maakunnan keskiarvoa.

Metsäsuunnitelman hakkuiden ja suojelutoimien ei voi katsoa olevan mitenkään tasapainossa, kun hakkuita tuplataan ja ”suojelua” lisätään joitakin kymmeniä hehtaareja. Voidaan perustellusti väittää, että näin runsaat hakkuut tulevat heikentämään Vaasan ekologista verkostoa ja vaikuttamaan kielteisesti myös suojelualueiden luontoarvoihin.

Metsäsuunnitelman laadinnassa olisi yhtä lailla voitu turvata luonnon monimuotoisuutta, luonnonmukaista lähimaisemaa ja metsien virkistyskäyttöä. Nyt suunnitelmassa korostuu liiaksi pyrkimys muuttaa Vaasan hienot metsät perustalousmetsien kaltaisiksi.

Kaupunkilaisten kannattaa tutustua aineistoon, joka on nähtävillä elokuun loppuun saakka. Kyse on sentään omasta elinympäristöstämme kymmeniä vuosia tästä eteenpäin.

Matti Tuomaala

puheenjohtaja

Vaasan ympäristöseura ry

  Kommentoi

  Kommentoidaksesi sinun tulee olla kirjautuneena Facebookiin

  Jaa artikkeli

  Tilaa Ilkka-Pohjalaisen uutiskirje

  Saat tuoreimmat uutiset ja puheenaiheet suoraan sähköpostiisi

  Tilaa uutiskirje