Yleisöltä

Valtio tukee kuntia julkisten rakennusten tervehdyttämisessä

Jaa artikkeli

Valtio ja kunnat ovat yhdessä päättäneet tervehdyttää julkiset rakennukset. Hallituksen kymmenvuotisen Terveet tilat 2028 -ohjelman tähtäimessä ovat terveelliset ja turvalliset julkiset rakennukset sekä tyytyväiset käyttäjät.

Yksi näkyvimmistä toimista on kunnille tuotettu Terveet tilat -toimintamalli, joka kokoaa Suomen parhaita käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta.

Toimintamalliin peilaten kunnat voivat tarkastella omaa toimintaansa ja ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja, oli kyse kiinteistökannan hallinnasta, rakentamisesta ja korjaamisesta, kiinteistöjen käytöstä ja ylläpidosta tai sisäilmatilanteiden selvittämisestä.

Kunnissa tehdään jo paljon hyvää työtä sisäilman laadun parantamiseksi. Kuntien oma aktiivisuus onkin avainroolissa julkisten tilojen tervehdyttämisessä. Kunnissa, joissa on toimittu pitkäjänteisesti sisäilman tervehdyttämiseksi, on havaittu konkreettisia tuloksia sisäilmaongelmien vähenemisenä, tyytyväisinä tilojen käyttäjinä ja luottamuksen kasvuna eri osapuolien välillä.

Kunnille tehdyn kyselyn mukaan vain noin 40 prosentilla vastanneista kunnista on pitkän aikavälin toimintaa ohjaava kiinteistöstrategia tai -ohjelma. Maakunnittain tarkasteltuna Etelä-Pohjanmaalla sellainen on noin 65 prosentilla vastanneista kunnista, mutta Länsi-Suomessa vain vajaalla kolmanneksella.

Kannustammekin kuntia johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen työhön: strategiseen toimitilahankintaan, sisäilmatyöryhmien perustamiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä avoimeen viestintään sisäilmakysymyksissä. On tärkeää, että jokaisessa kunnassa sisäilma-asiat kirjataan kuntastrategiaan – silloin terveellinen sisäilma huomioidaan kaikessa kunnan toiminnassa.

Terveet tilat 2028 -ohjelma on kuntia varten. Kaikille kunnille avoimessa Terveet tilat -verkostossa kunnat voivat vaihtaa ajatuksia ja kuulla toistensa hyvistä sisäilmakäytännöistä.

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat selätettävissä ja toimivia keinoja on jo olemassa. Otetaan ne käyttöön ja kehitetään niitä yhdessä vielä paremmiksi.

Sirpa Paatero (sd.)

kuntaministeri

valtiovarainministeriö

Katja Outinen

hankejohtaja

Terveet tilat 2028 -ohjelma, valtioneuvoston kanslia

    Jaa artikkeli