Yhdessä kohti uutta

Olemme historiallisen uudistuksen edessä, jossa kaikki on uutta ja tehtävä tulee olemaan erittäin haastava.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto valitaan tammikuussa ja se aloittaa toimintansa maaliskuussa. Valtuuston yksi tärkeimpiä ja vaativimpia tehtäviä on sosiaali- ja terveyspalveluverkosta päättäminen. Jokaisella valtuutetulla täytyy olla kykyä ennakoida ja arvioida tulevaisuutta ja hyvinvoinnin tekijöitä.

Olen huomannut hyvien ehdokkaiden ottavan ilahduttavan paljon kantaa terveys- ja hoivapalveluihin sekä oppilashuoltoon. Nämä ovatkin tärkeitä asioita ja niistä on pidettävä kiinni ja mahdollisuuksien mukaan jopa parannettava.

Haluan lisäksi nostaa esille myös erittäin tärkeän osan; pelastustoimen! Suomessa jokainen kansalainen joutuu jossakin elämänvaiheessa tekemisiin yhteiskunnan turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Näistä pelastustoimi palvelee kansalaisia muun muassa neuvomalla ja jakamalla turvallisuustietoa, valvomalla kiinteistöjen palo- ja poistumistieturvallisuutta sekä hoitamalla hälytystehtäviä. Käytännössä kaikki kiireelliset ihmisiä, eläimiä ja omaisuutta uhkaavat tilanteet maa-alueilla ja sisävesillä kuuluvat pelastustoimen tehtäviin.

Noin 90%:n alueella Suomen pinta-alasta pelastustehtävistä huolehtivat sopimuspalokunnat. Lisäksi isoimmissa kaupungeissa ne toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä päällekkäisten tilanteiden varalta. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) mukaan sopimuspalokunnat ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä. Meidän alueemme kuuluu Pohjanmaan alueeseen, jossa tärkeinä tekijöinä ovat juuri vpk-toiminta ja sopimuspalokunnat, joita alueellamme on kymmeniä. Lisäksi osalla alueestamme on tehdaspalokuntatoimintaa. Näiden osuus varsinaisessa pelastustoiminnassa on merkittävä. Haluan olla osaltani tukemassa tätä toimintaa, unohtamatta vakinaista ammattipalokuntaa. Sopimuspalokuntatoiminta on usein koko perheen harrastus, joten meidän tulee muistaa myös sen naisjaosto sekä nuorisotyö. Monelle nuorelle palokuntaharrastus onkin tuonut aikuisena ammatin. Itselläni on kokemusta sekä nuorisotyöstä että aikuisiällä vpk- ja tehdaspalokuntatoiminnasta. Tätä yhteisöllistä harrastusta kesti noin 17 vuotta.

Muistakaa äänestää, nämä ovat erittäin tärkeät vaalit.

Tero Sulkakoski (ps.)

kaupunginvaltuutettu

aluevaaliehdokas

Vaasa

    Jaa artikkeli